Image Image Image Image Image Image Image Image Image

@tjarlieboy, multinörd, förbundssekreterare Sverok och passionerad för allt ideellt.

Erfarenhet i urval

En kortfattad lista på relevant erfarenhet. T ex:

2010-2015
Mötesordförande x6 Shadowplayers Spelförening. Förening på lokal nivå.

2015
Mötesordförande x2 Sverok Västerbotten och Sverok Kalmar-Blekinge, Regional nivå
Mötessekreterare Sverok Stockholm

2010-2015

Deltagande på över 10 nationella stämmor.
Årsmöten på regional och lokal nivå kan jag inte ens räkna. Det är många. Att gå på årsmöten var ett tag en hobby för sig.

Om Tjarls

Vintern 2009 blev jag medlem i min första Sverokförening. Efter ett tag fick jag frågan: ”Du kommer väl på årsmötet?” varpå jag svarade med blankt och oförstående ansikte: ”Vad är ett årsmöte?” Förklaringen som gavs var tillräcklig för att jag skulle ta mig dit. Det verkade kul att få bestämma lite.
På årsmötet fick jag frågan ”Vill du vara sekreterare?” varpå jag med samma min svarade ”vad gör en sekreterare?” Förklaringen var väl inte den mest lockande, men jag tackade ja. Något som jag kommit att glädjas för mången gång efter det. För här väcktes en brinnande passion för civilsamhället. Ganska snart spelade jag väldigt lite och utvecklade föreningen desto mer. Jag fastnade och blev snart den drivande motorn och slutligen också ordförande. Under mina fyra år som ledande gick vi från 16 medlemmar till drygt 100. Vi gick från en omsättning på 7.000 kr till över 150.000 och vi drev en ideell ungdomsgård riktad mot spel. För den intresserade finns det en rapport jag kan leta fram på begäran.

Shadowplayers ledde till mer. Jag blev styrelsemedlem i Leader Norra Mälarstranden där jag arbetade med Landsbygdsutveckling på främst regional men även internationell nivå. Därefter brakade det lös totalt. Jag engagerade mig djupare i Sverok, blev förtroendevald i flera föreningar och i dagsläget har jag förmånen att ägna mig på heltid åt civilsamhället i och med min post som förbundssekreterare i Sverok. Jag älskar det ideella livet och allt det åstadkommer. I dagsläget är det den främsta av mina nörderier. Jag får något lyckligt i ögonen av ord som organisering, stadgar, årsmöten, engagemang.

Finns tillgänglig för följande uppdrag

Finns tillgänglig för det mesta. Med god framförhållning går det mesta att lösa. Oavsett om ni behöver någon till presidie eller någon att bolla med. Utbildningar i årsmötesformalia eller en föreläsning om hur årsmötet kan göras mer tillgängligt.

Kontakt

Mail: tjarls@presidiet.se

Fotocred: Jonella Metzmaa