Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Advokat och expert på föreningsjuridik med lång erfarenhet från engagemang inom och uppdrag för flera folkrörelse- och ungdomsorganisationer.

Erfarenhet i urval

Peter har varit mötesordförande för bland annat LSU:s årsmöte (två tillfällen, senast 2014) samt mötesordförande och mötessekreterare inom en lång rad andra organisationer; exempelvis Ung Media och Sveriges elevråd – SVEA. Han har därutöver en gedigen erfarenhet av arbete med exempelvis att upprätta och revidera stadgar och har haft ett flertal styrelseuppdrag, såväl i den ideella sektorn som i näringslivet.

Om Peter

Peter arbetar idag som advokat på Engström & Hellman Advokatbyrå i Göteborg och är expert på förenings- och folkrörelsejuridik. Peters bakgrund i den ideella värden har bestått främst i engagemang inom ungdomsrörelsen, elevrörelsen och fredsrörelsen. Han är en av grundarna till Ung Media Sverige och har därutöver bland annat varit engagerad i Sveriges elevråd – SVEA, PeaceQuest och Gnista (som arbetade med att utveckla ungdomsinflytande). Därutöver är han flitigt anlitad som mötesordförande och föreläsare inför en rad andra organisationer, samt är författare till bland annat ”Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola” som är utgiven på Norstedts juridik.

Finns tillgänglig för följande uppdrag

  • Mötesordförande
  • Utbildningar inom mötesformalia och föreningsjuridik
  • Rådgivning inom föreningsjuridik
  • Hjälp med stadgeskrivande och stadgefrågor

Kontakt

Mail: peter@presidiet.se

fotocred: Fotograf Catharina Fyrberg