Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Max Vesterlund Karlsson

Glad eldsjäl från Stockholm med bakgrund i elevrörelsen. Spelar jazz & tror på kraften hos unga.

Erfarenhet i urval

Mötesordförande på över 50st årsmöten (varierande storlek)

Mötessekreterare på över 40st årsmöten, senast på Sverok Stockholms årsmöte

Om Max

Gör till vardags: jobbar som tjänsteman inom civilsamhället sedan januari 2014

Med mig i presidiet får ni en riktig formalianörd som gör årsmötet lite roligare & framför allt mer lättförståeligt. Formalia är kanske det mest exkluderande av språk, och det är därför jag anser det ofta nödvändigt att förklara mer utförligt samt att försäkra mig om att alla närvarande röstberättigade förstår besluten som tas. Tidigare bloggat om ämnet!

Idag är jag ordförande för den ideella föreningen Fler Unga, som jobbar med att öka ungas politiska inflytande!

Finns tillgänglig för följande uppdrag

Utbildare i formalia, mötesordförande, mötessekreterare, observatör, rösträknare, justerare

Kontakt

Twittra gärna till mig på @KarlssonMax! Annars till mailen från presidiet.

Mail: max@presidiet.se