Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Årsmötesnörd med bakgrund bl a inom nykterhetsrörelsen och scoutrörelsen. Gärna mötesordförande och har stor erfarenhet av påverkanstorg.

Erfarenhet i urval

Vice mötesordförande på Röda Korsets Riksstämma 2015

Inflytandepunktsansvarig på diverse årsmöten inkl. Riksteaterns stämma 2015

Mötesordförande på IOGT-NTO Stockholms distriktsårsmöte 2015

Mötesordförande på Scouternas västra distrikts distriktsstämma 2014

Torgansvarig på IOGT-NTO:s kongress 2015

Teknikansvarig för mentometersystem samt visningsskärmar på IOGT-NTO:s kongress 2015

Om Josefine

Josefine Larsson har många ideella uppdrag bakom sig. Just nu sitter hon i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse som sekreterare. Innan det har hon varit ordförande för Scouterna under två års tid. Dessförinnan var hon aktiv i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, som scout, ledare, konsulent och efter det i styrelsen och som vice ordförande.

Josefine arbetar som verksamhetsansvarig på tankesmedjan Nocturum, som ska ge nya perspektiv på alkoholfrågan. Bakom tankesmedjan står en 175 år gammal ideell organisation.

Genom bland annat dessa uppdrag har Josefine fått ett brett kontaktnät i ideell sektor och en överblick i hur många organisationer, framförallt ungdomsorganisationer, arbetar. Hon är alltid nyfiken på att möta fler, både människor och organisationer. Hennes rekord för årsmöten på ett år ligger strax över 20.

Finns tillgänglig för följande uppdrag

Mötesordförande, Påverkanstorgsansvarig

Kontakt

Mail: josefine@presidiet.se