Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Språkglad göteborgare som uppskattar årsmöten med god stämning där alla får komma till tals. Ordvits-garanti.

Erfarenhet i urval

Efter skolningen inom elevrörelsen har jag tappat räkningen på antal årsmöten jag närvarit på. Jag har varit både mötesordförande och mötessekreterare vid årsmöten. Senast som mötessekreterare vid Europeiska ungdomsparlamentet – EUP Västs årsmöte.

Om Axel

Gör till vardags: Student i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet

2015- Förbundsordförande för Utrikespolitiska Förbundet Sverige
2014-2015 Förbundssekreterare för Utrikespolitiska Förbundet Sverige

PS. Jag blir extra glad om handlingarna är välskrivna och om det finns te.

Finns tillgänglig för följande uppdrag

Mötesordförande, Mötessekreterare

Kontakt

Mail: axel@presidiet.se

fotocred: Peter Hjertsson