Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Cynisk romantiker med ett brinnande samhällsengagemang. Anpassar mig efter föreningens egen möteskultur. Blir mötet stelt, lugnt jag kan Zumba!

Erfarenhet i Urval

Mötesordförande på EYP Västs årsmöte 2015

Mötesordförande på EYP Västs årsmöte 2014

Mötesordförande på UTOPI årsmöte 2014

Mötesordförande på EYP Sveriges årsmöte 2014

Mötesordförande på UF Göteborgs årsmöte 2013

Mötesordförande på UF Sveriges årsmöte 2013

Om Aria

Västkustpojk med rötter i Turkiet och Iran. Studerat Statsvetenskap och Internationella relationer. Ideellt hör jag som mest hemma i Utrikespolitiska förbundet Sverige och i studentkårsrörelsen på olika studieorter, senast Göta Studentkår vid Göteborgs universitet. Mitt ledarskap baseras på ett demokratiskt och formaliaetiskt tankesätt. Formalia är ett verktyg för rättvist och effektivt möte. Alla ska känna sig inkluderade och känna att de bidrar till den demokratiska processen.

Finns tillgänglig för följande uppdrag

Mötesordförande, Mötesmaskot (fri tolkning…), Formaliakonsult, Stadgeguru

Kontakt

Mail: aria@presidiet.se