Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Organisationsräv med rötter i elev- och studentrörelsen. Konsult och utbildare.

Erfarenhet i urval

Jag har varit mötesordförande på Jusek Studerandesektions årsmöte 2015, Personalvetarstuderandes Riksorganisation (två årsmöten per år) 2011-2015 med få undantag samt Medicine Studerandes förbund 2014-2015. I övrigt har jag utbildat flertalet styrelser och valberedningar samt varit extern föreläsare på en mängd teman på utbildningsträffar med lokala förtroendevalda i föreningar för en mängd riksorganisationer.

Om Anna

Anna arbetar idag med personalfrågor på ett fackförbund och driver ett eget bolag som riktar sig mot ideella sektorn. Hon har arbetat för och suttit i styrelsen för Sveriges Elevkårer samt varit heltidsarvoderad för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.). Utöver det har hon varit revisor, styrelseledamot och valberedare för bland annat Saco Studentråd, LSU, sin bostadsrättsförening och Sustainergies.

Finns tillgänglig för följande uppdrag

Mötesordförande, Mötessekreterare, Leda ett påverkanstorg, Projektleda ditt årsmöte, Utbilda styrelser, Utbilda valberedningar

Kontakt

Mail: anna@presidiet.se