Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Om presidiet.se

Syfte

Syftet med presidiet.se är att hjälpa organisationer att hitta erfarna mötespresidialer till årsmöten och motsvarande möten. Presidiet.se är politiskt och religiöst obundet.

Vem står bakom presidiet.se?

ef94231abcfb11e3bf4912d7e7fddc3f_8
Jag som ansvarar för presidiet.se heter Mikael Holm. I tre år var jag förbundssekreterare för Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund. En återkommande punkt både i den egna organisationen och andra nationella organisationer var efterfrågan om duktiga externa mötespresidialer till nationella årsmöten och motsvarande. Detta är mitt försök att hjälpa organisationer att hitta lämpliga mötespresidialer med bred erfarenhet.