Image Image Image Image Image Image Image Image Image

För organisationer

Behöver din organisation ett mötespresidium?

Presidiet.se försöker här samla den omfattande erfarenhet som finns inom civilsamhället när det kommer till att leda årsmöten och motsvarande. Alla listade här på hemsidan ansvarar själva för vilka uppdrag de tar, det kostar inget att vara listad här. Vissa arbetar ideellt, andra mot ersättning. Ingen är anställd via presidiet.se utan den här sidan försöker endast underlätta kontakten mellan presidialer och organisationer.

För kontakt med presidiet.se specifikt maila kontakt@presidiet.se